De Meidoorn  

 

 

 


26 huurappartementen
voor ouderen


Koolsveldlaan 94 A
2110 Wijnegem

       De Meidoorn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn heeft in zitting van 29 mei 2007 het reglement voor de eerste toewijzing van de appartementen, het huishoudelijk reglement en de huurovereenkomst goedgekeurd.

 
In januari 2008 werden alle 26 nieuwbouwappartementen in gebruik genomen. De appartementen zijn verhuurd aan ouderen met een zorgbehoefte, maar die relatief zelfstandig kunnen leven.
 
Op vrijdag 27 juni 2008 werd De Meidoorn, in aanwezigheid van tal van genodigden, officieel geopend door provinciegouverneur Cathy Berx.  
 
Vanaf nu worden nieuwe kandidaten op een wachtlijst geplaatst.
 
Zelfstandig wonen voor ouderen
 
Het OCMW van Wijnegem draagt binnen haar beleidsvisie de zorg voor het welbevinden van ouderen hoog in het vaandel.

Op de campus van het OCMW zijn er twee woonvoorzieningen specifiek voorzien waar ouderen zelfstandig kunnen wonen.

 De Meidoorn bestaat uit 26 appartementen met twee kamers waarvan 13 met een terras op het gelijkvloers en 13 op de eerste verdieping.

Bewoners genieten van volgende voordelen:
 
  • Mogelijkheid tot levenslang wonen
  • Aangepast aan eventuele zorgbehoefte
  • Oproepsysteem in elk appartement
  • Nabijheid van openbaar vervoer en winkels
  • Parking
  • Groene omgeving
  • Op wandelafstand van het gemeenschapscentrum 't Gasthuis, de bibliotheek, het WZC Rustenborg en de diensten van het OCMW van Wijnegem.
  • Sociaal restaurant "De Kleine Geneugte" in WZC Rustenborg 
  • Mogelijkheid tot levenslang wonen
 
Wie kan een appartement huren?

De appartementen staan open voor ouderen wiens gezondheidstoestand zodanig is dat zij zelfstandig kunnen leven, maar die behoefte hebben aan een woning die functioneel aangepast is aan de fysieke, mentale en sociale mogelijkheden voor ouderen.

Kandidaat bewoners komen in aanmerking, om op een wachtlijst te worden ingeschreven wanneer zij aan de volgende voorwaarden voldoen.

§ Zelfredzaam zijn. Dit moet aangetoond worden aan de hand van een attest van de huisarts.

§ De leeftijd van 70 jaar bereikt hebben. Indien het een koppel betreft volstaat het dat één van de partners de leeftijd van 70 jaar bereikt heeft. Voor personen met een handicap kan een uitzondering gemaakt worden op deze voorwaarden. Hiervoor wordt per dossier een beslissing genomen door het Vast Bureau van het OCMW van Wijnegem.

§ Kunnen aantonen dat men inwoner is van Wijnegem of vrijwilliger van het Woonzorgcentrum.

Er zijn geen inkomensvoorwaarden. Individuele aanvragen voor tussenkomsten in de huur worden via de sociale dienst aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst voorgelegd.

Een appartement bestaat uit een inkomhal, sanitair voor bezoekers, leefruimte, half open keuken, berging, slaapkamer aansluitend aan de badkamer en een tweede aparte kamer. De appartementen op het gelijkvloers hebben een terras.

De huurprijs voor een appartement bedraagt ongeveer 800 EUR per maand.

Contact

Voor vragen of inschrijvingen op de wachtlijst kan u terecht bij het onthaal van Woonzorgcentrum Rustenborg.

Openingsuren

maandag

9 u – 12 u

dinsdag

9 u – 12 u

woensdag

9 u – 12 u

donderdag

9 u – 12 u

vrijdag

9 u – 12 u

     of op afspraak

Tel. 03 288 20 00

Woonzorgcentrum Rustenborg, Koolsveldlaan 94 te 2110 Wijnegem. (Inkom achterzijde
Sociaal Huis).

 
 

 
 
 
 

 
 

Terras appartement (gelijkvloers)        Dagzaal (gelijkvloers) 
-  
 Keuken appartement  

  
   
Homepage Contact Sitemap