Lokaal Opvanginitiatief (LOI)  

Wat?

Eind 1999 besliste de minister van Maatschappelijk Integratie Johan Vande Lanotte om de dienstverlening van de OCMW’s te heroriënteren van financiële hulp naar materiële opvang van asielzoekers. De materiële opvang wordt georganiseerd door de OCMW’s binnen zogenaamde ‘Lokale Opvanginitiatieven’.
Een dergelijk LOI kan beschouwd worden als opvangcentrum, lokaal georganiseerd op initiatief van het OCMW, maar met een mandaat van en betaald door de federale overheid.Basisfilosofie voor een kwaliteitsvolle opvang binnen een LOI

Begeleiding en informatie bij de asielprocedure, alsmede het aanbieden van menswaardige opvang gedurende de duur van de procedure van het ontvankelijkheidsonderzoek of het beroep bij de raad van state.Doel

Het vermijden van uitbuiting en misbruik van de zwakke positie van de asielzoeker door middel van mensenhandel en huisjesmelkerij, en ertoe bijdragen dat het onthaal- en opvangbeleid geen aantrekkingskracht vormt om asiel aan te vragen in België.

Asielzoekers bevinden zich in een onzekere situatie in een onbekende omgeving. Zij zijn een kwetsbare groep, waardoor er tijd besteed moet worden aan de integratie van deze mensen in de gemeente door hen wegwijs te maken, mogelijkheid te geven tot het leren van de taal en de vluchteling te informeren over zijn mogelijkheden, rechten en plichten.

De psychosociale begeleiding is een belangrijk aandachtspunt. Veelal heeft de asielzoeker traumatische ervaringen achter de rug en verkeert hij in een onzekere positie wat betreft zijn verblijf in België. Indien nodig kan er worden doorverwezen naar meer gespecialiseerde diensten.
De asielzoeker moet de kans krijgen om tot rust te komen en hulp en begeleiding krijgen, alsmede een realistisch beeld van de mogelijkheden in de toekomst (verder verblijf in België, terugkeer naar het land van herkomst).

 
   
Homepage Contact Sitemap