Agenda van de Raad  
Mevrouw
Mijnheer
De voorzitter van de OCMW-raad heeft de eer u, overeenkomstig de artikelen 19 en 74 van het decreet lokaal bestuur, uit te nodigen tot het bijwonen van de vergadering van de OCMW-raad die zal gehouden worden op maandag 18 februari 2019 aansluitend op de vergadering van de gemeenteraad in de raadzaal van het gemeentehuis
Agenda

Openbare vergadering
 1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. ...
 6. ...
 7. ...
 8. ...
 9. ...
 10. ...
 11. Verslag
 12. Rondvraag


Verslagen van de openbare raadszittingen 
   
Homepage Contact Sitemap