Missie & organisatiedoelen  


"De hoogste kwaliteit is ons doel. Respect en waardigheid kenmerken onze basishouding.”

Missie

Rustenborg wil aan zorgbehoevende ouderen de mogelijkheid bieden om er te wonen. Als zorgverleners kunnen we dan bij deze bewoner op bezoek komen en vervolgens de passende zorg verlenen. Bij dit gebeuren zien wij de familie van de bewoner als partner in zorg.

 

Organisatiedoelen

Wij streven ernaar dat ...

  1. de bewoner zich in zijn nieuwe thuis veilig en geborgen voelt;
  2. er primaire aandacht is voor respect, privacy en vriendelijkheid voor de bewoner en familie;
  3. alle medewerkers in hun denken en handelen rekening houden met de eigenheid (ervaringen en levensgeschiedenis) van de bewoner;
  4. we de onafhankelijkheid, zelfredzaamheid en zelfbeschikking van de bewoners stimuleren;
  5. wij het vertrouwen van bewoners en familie blijven verdienen in een sfeer van luisterbereidheid, samenwerking en inspraak;
  6. de verzorging, huishoudelijke diensten, medische, paramedische, sociale en administratieve activiteiten worden uitgevoerd zoals beschreven in het kwalititeitshandboek;
  7. de individuele alertheid, persoonlijke verantwoordelijkheid, goede samenwerking en collegialiteit zichtbaar worden;
  8. een veilige, gezonde en aangename omgeving wordt gecreëerd, waar medewerkers gemotiveerd, opgeleid en bewust worden gemaakt van hun verantwoordelijkheden;
  9. alle medewerkers kostenbewust werken in het belang van de bewoners, familie en gemeenschap;
  10. WZC Rustenborg een juist beeld geeft van de werking, een open huis is waarbij externe relaties worden gestimuleerd.

Schitterende cijfers voor Rustenborg!
>> Lees meer
 


 
   
Homepage Contact Sitemap