FinanciĆ«le hulpverlening  


Leefloon

Voor Wijnegemnaars die geen of te weinig inkomsten kunnen verwerven.
De bedragen zijn wettelijk vastgelegd.

Financiële tegemoetkomingen
  • Specifieke individuele tussenkomsten (bv. voor verwarmingskosten, hospitalisatiekosten, geneeskundige verzorging, ... )
  • Steunbarema (aanvullende steun)
  • Voorschotten in afwachting van uitbetaling van sociale uitkeringen
  • Financiële hulp aan kandidaat-politieke vluchtelingen en vreemdelingen Mantelzorgpremie
De Wijnegemse mantelzorgpremie is een financiële tussenkomst voor mantelzorgers die zich vrijwillig en kwaliteitsvol inzetten voor een inwonende zorgbehoevende. Het OCMW wil met de toekenning van deze premie een stimulans bieden waardoor zorgbehoevenden langer in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.
 
-Een mantelzorger is een niet-professionele zorgverlener.
-De premie wordt aangevraagd bij, en uitbetaald door het OCMW van Wijnegem.
-De referentieperiode loopt vanaf 1 november tot 31 oktober van het volgende kalenderjaar.
-De premie bedraagt 35 EUR per maand
-De premies worden jaarlijks éénmalig toegekend op het BCSD van november en ten laatste in december uitbetaald.
-De aanvragen gebeuren op de sociale dienst op het voorgeschreven aanvraagformulier en dienen jaarlijks hernieuwd te worden.
 
De zorgbehoevende dient te voldoen aan volgende voorwaarden:
-Inwoner zijn van Wijnegem en ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister.
-De zorgbehoevende mag niet permanent in een verzorgingsinstelling verblijven.
-Inkomensgarantievoorwaarde: verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit
-Graad van zorgbehoefte wordt vastgesteld a.h.v.:
1. de BEL-profielschaal voor personen ouder dan 21 jaar: er moet een score van 35 p. behaald worden
2. Ofwel moet er een geldig attest van de Fed. Overheidsdienst Soc. Zekerheid (FOD) voorgelegd worden  waarin vermeld staat dat op medische schaal een score van 12 punten werd behaald.
3. Voor personen jonger dan 21 jaar dient er een attest verhoogde kinderbijslag voorgelegd te worden.
 
Formulier aanvraag mantelzorgpremie
aanvraagformulier_2018.doc


     
       
    Homepage Contact Sitemap