Raad voor Maatschappelijk Welzijn  


Het OCMW wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Deze Raad neemt alle beslissingen over de werking van het OCMW.
Voor een gemeente met minder dan 15.000 inwoners, zoals Wijnegem, telt de Raad 9 leden. Zij worden verkozen door de gemeenteraad en krijgen een mandaat van 6 jaar.
De Raad vergadert in principe één keer per maand - elke vierde maandag - en wordt voorgezeten door de voorzitter van het OCMW die door de raadsleden verkozen wordt.
De vergaderingen van de Raad zijn openbaar, behalve als het over personen gaat. Ze vinden plaats in de raadzaal van OCMW Wijnegem (Koolsveldlaan 94 te Wijnegem, 2e verdieping).

Agenda van de openbare raadzittingen.

Verslagen van de openbare raadzittingen.

Mandaten van de openbare raadzittingen.

De Raad heeft een Vast Bureau en een Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst opgericht.

 

Samenstelling Raad (vanaf 31/03/2014)

Voorzitter


Nadine Wouters p/a Koolsveldlaan 94

03 288 20 60

Durf!
-      
Andere leden


Sonia Antonissen
Rode Dreef 24

0479 79 00 67

N-VA
Glenn Gené Zandstraat 87

03 354 10 05

Vlaams Belang
Gerlinde Hublin Brouwerslaan 61

03 354 58 99

CD&V
Lutgardis Lenie Koolsveldlaan 61

0471 46 49 00 

Durf!
Gerda Leysen Voetbalstraat 37

03 353 15 32

sp.a
Viktor Werrebroeck
Marktplein 8/1

03 344 68 76

CD&V
Karel Luyckx Eikenlaan 34/001

03 457 91 99

N-VA
Daniel De Sutter
Frans Van Schevensteenstraat 38

0496 84 62 98

N-VA
-Ilse Van Echelpoe      

     

 

        
   
Homepage Contact Sitemap