Vast Bureau  


Het Vast Bureau heeft een aantal specifieke bevoegdheden:

  • alle personeelszaken die niet tot de bevoegdheid van de Raad behoren
  • beslissingen van dagelijks beheer wat betreft de interne werking van alle diensten en instellingen
  • bestellingen, aankopen en betalingen die betrekking hebben op de dagelijkse interne werking tot een maximum bedrag van 6.000 euro of op basis van door de Raad goedgekeurde overeenkomst
  • werken, op voorwaarde dat de uitgave beperkt blijft tot maximum 6.000 euro (BTW inbegrepen) en dat de kredieten ingeschreven zijn op de begroting en dat de uitgave niet moet worden goedgekeurd door een hogere overheid
  • de studie en de voorbereiding van belangrijke zaken zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bevoegdheden van de voorzitter en de secretaris in dit verband.

 

Samenstelling:

Ivo Wynants (voorzitter VB)
Leen Wouters (lid VB)
Maarten Janssens (lid VB)
Tom Tachelet (lid VB)
Nadine Wouters (lid VB)


  
   
Homepage Contact Sitemap