Welkom  

 

Beste bezoeker,
 
Het strategisch meerjarenplan (2014-2019) voor het Sociaal Huis heeft de titel ‘Welzijn in Wijnegem’ meegekregen. Daar moeten we  deels het toeval voor bedanken. Want laat het nu net onze gemeente zijn – samen met andere gelukkigen zoals Willebroek en Wortegem-Petegem – waarvan de naam met de letter W van welzijn begint.

Wat we hoegenaamd niet aan het toeval willen overlaten, is hoe er in Wijnegem met Welzijn wordt omgesprongen.

Het woord ‘welzijn’ is ook een werkwoord, een afgeleide van het werkwoord ‘zijn’ (wel-zijn = goed-leven).

In de wereld van vandaag en morgen kan er enkel voor iedereen welzijn bestaan, als we daar op een structurele en toekomstgerichte manier werk van maken. Daarom hebben we voor de komende zes jaar een aantal strategische en  prioritaire beleidsdoelstellingen neergeschreven, die het Sociaal Huis op weg helpen om Welzijn in Wijnegem te realiseren. Zij vormen de basis van het meerjarenplan.

Met de volgende 4 strategische doelstellingen wordt het startschot van ‘Welzijn in Wijnegem’ gegeven:

 Sociaal Wijnegem,

de referentie,

een toegankelijk Sociaal Huis

met een efficiënte werking.
  

   

 

De uitdaging van een sociaal Wijnegem begint in de eerste plaats bij de wettelijke opdracht om iedereen een menswaardig leven te garanderen. 

We willen rekening houden met ieders noden. Elke Wijnegemnaar moet, zonder onderscheid, deel kunnen uitmaken van onze samenleving.  Met het Sociaal Huis, en het WZC Rustenborg in het bijzonder, streven we ernaar de referentie te zijn in de streek en dragen we woorden zoals toegankelijkheid,  efficiëntie, kwaliteit, respect en waardigheid, hoog in het vaandel.

Aan de strategische doelstellingen worden nog beleidsdoelstellingen gekoppeld, die verder worden uitgewerkt in actieplannen en acties. Het is de bedoeling om op deze manier tijdens onze tocht een stukje ‘Welzijn in Wijnegem’ te realiseren.

Conclusie:

Niet alleen zijn Wijnegem en Welzijn twee woorden die veel meer met elkaar gemeen hebben dan enkel hun beginletter. Met dit meerjarenplan willen we tevens een nieuwe stap zetten in de richting van een toekomst waarin Welzijn in Wijnegem altijd een werkwoord zal blijven, en nooit een voltooid deelwoord wordt. Want als het op welzijn aankomt, is het voor ons nooit wel geweest.

Met dit voorwoord hopen we alvast wat inspiratie te geven om werk te maken van ‘Welzijn in Wijnegem’.
 
Nadine Wouters
Vierde Schepen Lokaal Bestuur Wijnegem
Voorzitter BCSD

  
   
Homepage Contact Sitemap